NO.71  秘密

 

手稿翻譯:會緊張、興奮、失望
                    是全都是因為那是自己很珍惜,很看重的秘密。
                               拓哉

NO.72 IF

 

手稿翻譯:有什麼關係呢!只要想"如果"的次數本身就有它的可能性。
                                                                                                            拓哉

NO.73 KAMERA

 

手稿翻譯:當然..如果沒有按相機的按鈕就不會拍照,一定要我動手按下按鈕,結果每一張都是我的感覺拍下來的照片
                    很感動呢!

                                                                                                                                                                                                拓哉

NO.74 謝RU

 

手稿翻譯:想說抱歉時,聽起來有點誇大,但是我想那個時候的"fu"的感覺的話並不是很難的事
                    對不起只不過是三個字而已

                                                                                                                                                                拓哉

NO.75 HAPPY!

 

手稿翻譯:"happy surprise"....你發現幾個呢? 得到50個以上就會幸福喔!


回smap夢幻城堡開放區